Jultomtarnas styrelse

LEDAMÖTER

 

Ordförande                              Anna-Karin Haglund

Vice Ordförande                     Filip Rapp

Sekreterare                              Liselott Wendt

Kassör                                        Monica Gunnarsson

Ledamot                                    Linda Nissmo

Ledamot                                    Sture Johansson

Ledamot                                    Urban Wahlsten

Revisor                                      Margita Ljungberg

Hedersmedlem                        Lennart Andersson