ANSÖKAN FÖR 2021 ÄR STÄNGD OCH ÖPPNAR ÅTERIGEN HÖSTEN 2022.

 

Så här går det till

 

Vårdnadshavare till barn som är mellan 6 och 16 år och bor i Skövde kommun kan söka bidrag från Sällskapet Jultomtarna.

Under oktober månad varje år skickas aktuell information tillsammans med ansökningsblanketter ut till skolorna i Skövde kommun. Barnen kan ta hem blanketten från skolan – använd bara en blankett per familj. Fyll i blanketten noggrant så att vi får alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ansökan. På blanketten står senaste inlämningsdatum och var den ska lämnas. Tillsammans med din ansökan behöver du också bifoga en kopia av familjens inkomstdeklarationer, läs mer om detta nedan.
I slutet av november skickas skriftliga besked ut.
Om ansökan beviljats bifogas presentkort som gäller för inköp av kläder och skor.

 

Du kan också ladda hem ansökningsblankett till din dator, som du skriver ut och fyller i.

 

Inkomstdeklarationer

Till ansökan ska bifogas kopia av vårdnadshavares inkomstdeklaration, sidan 1 och sidan 4, eller motsvarande dokument som kan styrka familjens situation exempelvis LMA-kort. (Avser vårdnadshavare där barnet är boende). Detta specificeras i blanketten.

 

Hit skickar du ansökan

Komplett ifylld ansökan inklusive deklarationskopior ska vara inlämnad senast den 31 oktober 2021  för att kunna behandlas i år. Den kan lämnas till ansvarig skolpersonal, eller sänds per post till:
Sällskapet Jultomtarna
Box 92014
541 02  SKÖVDE


Vår hantering av ansökningarna är GDPR-säkrad.